lørdag den 16. oktober 2010

røtter blir hår blir røtter blir hår


, originally uploaded by ½ '.

Ingen kommentarer: